Pierwsza nasza… i ostatnia wędrówka…

WP_20160806_006To było niecodzienne zdarzenie z dwóch powodów… Po pierwsze Gaba miała przejść sama pieszo 15 kilometrów a po drugie wspólna wycieczka we czworo, która była świetnym dniem do poznawanie siebie… Szkoda tylko, że pierwsza ta wycieczka taka była również ostatnią…

Marsz mieliśmy rozpocząć w Zalesiu, ale akurat zamknięty był TOEE więc rozpoczęliśmy od Świdwia…

REZERWAT PRZYRODY – Świdwie

Rezerwat przyrody „Świdwie” należy do jednego z najstarszych (powołany w 1963 roku) i największych w województwie zachodniopomorskim (obecnie 891 ha). Jest to jedno duże jezioro połączone z małymi jeziorami i oczkami wodnymi, łany trzcinowisk i podmokłych łąk, fragmenty lasu bagiennego i boru mieszanego. Jest to teren bytowania ponad 200 gatunków ptaków, m.in. żurawia (Grus grus) oraz innych gatunków ptaków wodno-błotnych. Dla niektórych ptaków jest miejsce odpoczynku i żerowania w czasie ich migracji, dla innych miejsce zimowania i gniazdowania.

Teren rezerwatu zagospodarowano po 1995 roku, dokonano uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, w południowej części wybudowano wieżę widokową ze strażnicówką oraz ścieżkę edukacyjną. W 2000 roku przy budynkach starej stacji ornitologicznej (droga od strony Stolca) powstał Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny „Świdwie”.

Trasa całą przebiega Puszczą, poza początkiem, który biegnie przez łąkę, którą docieramy do Węgornika. Dalej już leśną drogą do Zalesia, przy czym można trasę skrócić idąc leśnym duktem nie do drogi wojewódzkiej do Dobieszczyna, ale skręcając w lewo skierować się bezpośrednio do Zalesia.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej położony jest w malowniczym i bogatym przyrodniczo otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież. Teren ten należał do Nadleśnictwa i został użyczony Gminie Police na rzecz ośrodka.

Prezentowane są tutaj wystawy, dzięki którym można poznać różne dziedziny nauk przyrodniczych. Tu nauka staje się zabawą. Każdy samodzielnie może odbyć podróż w nieznane, zgłębiając tajniki świata przyrody. Uczestnicy naszych wystaw korzystają z sal laboratoryjnych przeprowadzając doświadczenia, prowadzą obserwacje w terenie, zwiedzają interaktywne ekspozycje. Bawią się zdobywając przy tym nową wiedzę.

Nam przejście całej trasy zajęło ponad 4 godziny, ale to z uwagi na debiut Gaby… w sumie cudny dzień…

WP_20160806_001 WP_20160806_002 WP_20160806_003 WP_20160806_004 WP_20160806_005 WP_20160806_006 WP_20160806_007 WP_20160806_008 WP_20160806_009 WP_20160806_010

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.