Ocalić od zapomnienia cz.2 – Cmentarz przy ulicy Ostrowskiej

P1260575Po zamknięciu cmentarza przy ul. Bogumińskiej rozpoczęto organizowanie nowego miejsca pochówku dla mieszkańców gminy przy ul. Ostrowskiej. Założono go na niewielkim wzgórzu o powierzchni ponad 3 ha i funkcjonował on do końca II wojny światowej. We wschodniej części cmentarza wzniesiono kaplicę pogrzebową, nie zachowaną do dziś.

Na szczycie wzgórza, w północnej części cmentarza, władze gminy wystawiły monumentalny, betonowy pomnik poświęcony poległym w czasie I wojny światowej mieszkańcom Żelechowej. Na jego górnej krawędzi znajduje się napis „Dem gefallenen Helden der Gemeinde Züllchow 1914-1918” (Poległym bohaterom gminy Żelechowa 1914-1918). Na ścianach pomnika wypisano alfabetycznie z imienia i nazwiska 244 zmarłych podczas wojny oraz 20 osób, które zmarły po wojnie w wyniku odniesionych ran.

Cmentarz posiada charakterystyczne tarasowo opadające w kierunku zachodnim kwatery grobów. Zachowało się co najmniej kilkadziesiąt nagrobków, które obecnie są poprzewracane. Na uwagę zasługują także zachowane elementy małej architektury: schodki i studnia. Najbardziej zniszczone są schody, którymi od strony wschodniej można dojść aleją pod pomnik poległych w I wojnie światowej. Składają się z dziewięciu stopni oddzielonych dwoma podestami, zaś po obu stronach ciągnie się murek betonowy, zaokrąglony w dolnej partii. Nieopodal nich znajdują się kolejne schodki, 8 – stopniowe, oddzielone jednym podestem, z otaczającym je murkiem betonowym. Trzecie zaś schodki, o sześciu stopniach, prowadziły w dolną część cmentarza. Natomiast studnia usytuowana jest w środkowej części cmentarza, przy jednej z alejek. W jej tylnej betonowej części o podstawie wynoszącej 179cm x 125cm, zachował się ślad po mocowaniu dawnej instalacji wodnej, zaś w dolnej części – otwór przelewowy. Obiekt od lat niszczeje o czym świadczą obtłuczone krawędzie, spękana powierzchnia i zalegająca, brudna woda.

W latach 70-tych planowano utworzyć tu cmentarz komunalny dla północnych dzielnic Szczecin lub park pocmentarny. W 1978 r. wpisano go do rejestru zabytków. W 2006 r. powstał projekt renowacji tego terenu autorstwa Studia Architektury Krajobrazu „Ha – art.”. Prace miały ruszyć w 2009 r., lecz zahamował je brak funduszy w budżecie miasta. Projekt zakładał: wycięcie samosiewów i drzew w bardzo złym stanie technicznym, renowację pomnika poległych w I wojnie światowej/ zabytkowej studni i trzech betonowych biegów schodowych, zachowanie nagrobków z inskrypcjami i ich renowację oraz montaż elementów małej architektury.
Projekt renowacji terenu cmentarza rozpoczęto realizować w roku 2016.

źródło: http://encyklopedia.szczecin.pl/

P1260587 P1260586 P1260585 P1260584 P1260583 P1260582 P1260581 P1260580 P1260579 P1260577 P1260576 P1260574 P1260573 P1260572 P1260570 P1260566 P1260567 P1260568 P1260569 P1260565 P1260564 P1260563 P1260562

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.